Τί χρειάζεται για να γίνει το φαρμακευτικό μάρκετινγκ human-oriented;

Τί χρειάζεται για να γίνει το φαρμακευτικό μάρκετινγκ human-oriented;

Purpose driver marketing, value based healthcare, beyond pill services, social business, Marketing 3.0, customer engagement, customer experience, digital transformation, co-creation,…