PwC: Η Υγεία αλλάζει και γίνεται ψηφιακή

Τα παραδοσιακά ψηφιακά μοντέλα στον κλάδο υγείας είναι συνήθως υπερβολικά ακριβά στην εφαρμογή τους, σύμφωνα με την μελέτη «The Digital Healthcare Leap» της PwC για τις ψηφιακές υπηρεσίες υγείας στις αναδυόμενες αγορές. Όμως τα νέα πιο οικονομικά μοντέλα ψηφιακής υγείας έχουν κάνει πρόσφατα την εμφάνισή τους στις αναδυόμενες αγορές τα οποία παρέχουν βελτιωμένη προσβασιμότητα, ασφάλεια και ποιότητα υπηρεσιών.

Το δίλημμα της ψηφιακής τεχνολογίας

Η δαπάνη για υπηρεσίες υγείας παρουσιάζει σταθερή αύξηση στις αναδυόμενες αγορές. Με την αύξηση των εισοδημάτων και την ανάπτυξη της μεσαίας τάξης, οι άνθρωποι ξοδεύουν όλο και περισσότερα χρήματα στην υγεία και φυσικά απαιτούν καλύτερες υπηρεσίες. Καθώς ο τρόπος ζωής αλλάζει και οι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια, στις αναδυόμενες αγορές παρατηρείται μια στροφή από τις μεταδιδόμενες στις χρόνιες ασθένειες όπως είναι ο διαβήτης, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. Οι ασθενείς δεν είναι πλέον παθητικοί λήπτες θεραπείας αλλά ενδιαφέρονται και διαθέτουν πρόσβαση σε νέα εργαλεία και καλύτερη πληροφόρηση.

Τα δύο αυτά θέματα ασκούν μεγάλη πίεση στα συστήματα υγείας των αναδυόμενων αγορών τα οποία ήδη έχουν να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που οφείλονται στις ανεπαρκείς υποδομές και στη σημαντική έλλειψη πόρων.

Η στροφή από παραδοσιακά στα νέα μοντέλα υγείας

Οι παραδοσιακές ψηφιακές λύσεις υγείας όπως είναι οι Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Υγείας (ΗΦΥ) – που χρησιμοποιούνται ευρέως στις αναπτυγμένες αγορές – απαιτούν μεγάλο αρχικό κεφάλαιο για την αγορά, την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους. Για τον λόγο αυτό, η χρήση τους στις αναδυόμενες αγορές είναι περιορισμένη.

Όμως, οι νέες, μη παραδοσιακές τεχνολογικές λύσεις όπως είναι οι ΗΦΥ που βασίζονται στο cloud ή σε ανοιχτό κώδικα μπορούν να βοηθήσουν τις αναδυόμενες αγορές να αξιοποιήσουν την ψηφιακή τεχνολογία με πολύ χαμηλότερο κόστος. Για βέλτιστα αποτελέσματα, η χρήση των ΗΦΥ μπορεί να συνδυαστεί με άλλες καινοτομίες όπως είναι η τηλεϊατρική, οι εφαρμογές υγείας σε φορητές συσκευές (mHealth) και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Παραδείγματα υπάρχουν σε αρκετές αναδυόμενες αγορές. Οι Φιλιππίνες έχουν εφαρμόσει ένα σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών αρχείων ανοιχτού κώδικα για τις κρατικές μονάδες υγείας που ονομάζεται CHITS. Επίσης, επικρατεί πολύ θετικό κλίμα για τα συστήματα υγείας που χρησιμοποιούν το cloud τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά νοσοκομεία στη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες.

Η πρόσκληση που αντιμετωπίζουν οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας

Η ‘ψηφιακή υγεία’ δεν αναφέρεται στις τεχνολογίες αλλά σε νέους τρόπους επίλυσης προβλημάτων στην περίθαλψη, στη δημιουργία μοναδικών εμπειριών για τους ασθενείς και την επιτάχυνση της ανάπτυξης των εταιρειών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ένα είναι βέβαιο: η ‘ψηφιακή υγεία’ ήρθε για να μείνει και αν οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας δεν προετοιμαστούν ενδέχεται να περιθωριοποιηθούν. Σύμφωνα με τον David McKeering,Partner της PwC:

«Τα νοσοκομεία και οι προμηθευτές υπηρεσιών υγείας που δεν καταφέρουν να προσαρμοστούν κινδυνεύουν να χάσουν έσοδα καθώς οι καταναλωτές θα στρέφονται σε άλλους προμηθευτές για την κάλυψη των αναγκών τους σε υπηρεσίες υγείας. Χρειάζεται να δουν πώς μπορούν να ολοκληρώσουν και να συνδέσουν τα υφιστάμενα συστήματα τους με νέες ψηφιακές τεχνολογίες και να ενοποιήσουν τα δεδομένα που είναι κλειδωμένα σε αυτά, ώστε να αναπτύξουν χρήσιμες και εφαρμόσιμες λύσεις για τους φροντιστές. Στη νέα ψηφιακή εποχή, η περίθαλψη που χρησιμοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία δεν θα αποτελεί πολυτέλεια αλλά θεμελιώδες στοιχείο του κλάδου.

Οι προμηθευτές και οι διαχειριστές υπηρεσιών υγείας χρειάζεται και να αναπτύξουν στρατηγικές που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και να δημιουργήσουν μοντέλα περίθαλψης που ενώ βελτιώνουν τις υπηρεσίες προς τον ασθενή, η παροχή τους έχει μικρότερο κόστος.

Νικητές στη νέα αυτή αγορά θα αναδειχθούν οι εταιρείες που θα κατανοήσουν πώς η τεχνολογία μπορεί να δημιουργήσει αξία, θα μοιραστούν και θα αναλύσουν με στρατηγικό τρόπο τα δεδομένα και θα αναδιοργανώσουν, επεκτείνουν και διευρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν ώστε να αξιοποιήσουν τα ψηφιακά εργαλεία.

Ο Λεωνίδας Παπαϊωάννου, υπεύθυνος για τις υπηρεσίες στον τομέα της υγείας στην PwC Ελλάδας σχολίασε:

«Η Ελλάδα παρότι βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα της υγείας έχει χαρακτηριστικά αναδυόμενης αγοράς. Οι ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, η απουσία φακέλων υγείας και η πολύπλοκη φαρμακευτική δαπάνη οδηγούν τόσο σε υπηρεσίες χαμηλού επιπέδου όσο και σε σχετικά υψηλό κόστος παροχής τους. Η ‘ψηφιακή υγεία’ αποτελεί ένα νέο δρόμο για την χώρα μας που αν υιοθετηθεί, θα μας επιτρέψει σε σύντομο χρονικό διάστημα να κάνουμε μεγάλα βήματα στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και στην συγκράτηση του σχετικού κόστους.»

Similar Posts