Μελέτη και ανάλυση της υπάρχουσας ιστοσελίδας του πελάτη και παροχή συμβουλών σχετικά με τη βελτιστοποίηση της επισκεψιμότητας, της κατάταξης της και της εύρεσης από μηχανές αναζήτησης, του περιεχομένου (content), του σχεδιασμού, της ευχρηστίας και γενικά της απόδοσης και της απήχησης της σελίδας.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Εταιρικές ιστοσελίδες
  • Ιστοσελίδες γιατρών
  • Micro-sites θεραπευτικών κατηγοριών
  • Ιστοσελίδες Συλλόγων & Μ.Κ.Ο.
  • Ιστοσελίδες Ιατρικών Εταιρειών

Similar Posts