Συνδυασμός ενεργειών που στοχεύουν στη αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας του πελάτη. Αυτό μπορεί να αφορά την προώθηση της ιστοσελίδας μέσω αρθρογραφίας που θα αναρτάται στο Medlabnews.gr, την προώθηση μέσω newsletter, banner κλπ.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

  • Εταιρικές ιστοσελίδες
  • Ιστοσελίδες γιατρών
  • Micro-sites θεραπευτικών κατηγοριών
  • Ιστοσελίδες Συλλόγων & Μ.Κ.Ο.
  • Ιστοσελίδες Ιατρικών Εταιρειών

Similar Posts